Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանի առաջին աշխատանքները․ լուսանկարներ

>

Քաղաքային միջավայրի բարելավում. ապամոնտաժվում են ապօրինի վահանակներն ու ցուցանակները

Կենտրոն վարչական շրջանում ապամոնտաժվում են առանց համապատասխան թույլտվության, օրենսդրության պահանջներին և Երևան քաղաքի արտաքին գովազդի հայեցակարգին չհամապատասխանող գովազդային նյութերը:

Երևան քաղաքում արտաքին գովազդի տեղադրումը (տեղաբաշխումը)իրականացվում է Երևան քաղաքի ավագանու «Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարներին լիազորություններ պատվիրակելու և արտաքին գովազդի տեղաբաշխման /տեղադրման/ համայնքային կանոնները հաստատելու մասին 18.11.2009թ. N37-Ն որոշման» և

Երևան քաղաքի արտաքին գովազդի հայեցակարգին համապատասխան:

Նախօրոք, մինչև արտաքին գովազդ տեղադրելը, անհրաժեշտ է ստանալ համապատասխան թույլտվություն:

Մեկնաբանություն
X