Արմավիր և Արագածոտն մարզերը նոր մարզպետներ կունենան

Արմավիր և Արագածոտն մարզերը նոր մարզպետներ ունեն։

Կառավարության մեկ որոշմամբ՝

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. Դավիթ Գևորգյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետ։

Մեկ այլ որոշմամբ՝

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. Համբարձում Մաթևոսյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ:

Մեկնաբանություն
X