Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի հայտարարությունը

Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցը

-Նպատակ ունենալով նպաստել կոռուպցիայից զերծ Հայաստանի ստեղծումը,

-Առաջնային համարելով կոռուպցիայի նկատմամբ հասարակության անհանդուրժողականության ընկալման ձևավորումը, քամահրանքի և ատելության միջավայրի ստեղծումը,

-Նկատի ունենալով հասարակության մեջ կոռուպցիայի՝ որպես հասարակության սպառնալիքի ընկալման ձևավորումը և արմատավորումը,

-Ընդգծելով հասարակության շրջանում ազնիվ կառավարման պահանջարկի ձևավորումը,

-Կարևորելով հակակոռուպցիոն օրենքների, այդ թվում «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումն ու կյանքի կոչումը, հայտարարում է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության, այդ թվում այդ նպատակով ձևավորվելիք մրցութային խորհրդի կազմավորման և գործունեության նկատմամբ մշտադիտարկում իրականացնելու մասին։

Կոչ է անում

ա) Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության մրցութային խորհուրդ կազմավորող Սահմանադրական դատարանի նախագահին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին, Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների, Հանրային խորհրդի և Փաստաբանների պալատի ղեկավարներին

  • մրցութային խորհրդի իրենց ներկայացուցչի ընտրությունն իրականացնել նախապես սահմանված և հրապարակված չափանիշների հիման վրա, որոնք կներառեն, սակայն չեն սահմանափակվի հետևյալ չափանիշներով` հանրության կողմից ճանաչելիություն, բարոյական բարձր նկարագիր, հակակոռուպցիոն ոլորտում փորձառություն,

  • մրցութային խորհրդի իրենց ներկայացուցչի ընտրությունը իրականացնել մրցութային հիմունքներով` բաց և հրապարակային ընթացակարգի հիման վրա,

  • առաջիկա օրերերին հանդիպել Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոցի ունկնդիրների հետ՝ վերը նշված հանձնառությունները քննարկելու և իրականացնելու նպատակով:

բ) ՀՀ Ազգային Ժողովին.

-ստեղծել համապատասխան պայմաններ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մրցութային հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության ամբողջ գործընթացի թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման, ինչպես նաև հասարակության կողմից մշտադիտարկման համար:

գ) Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և Զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին.

-Մշտադիտարկել և լուսաբանել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մրցութային խորհրդի կազմավորման և դրա կողմից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության ողջ գործընթացը:

Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոց

10 ապրիլի, 2018

Մեկնաբանություն
X