Դիպլոմը կորել է

Կորել է Լենդրուշ Վաչագանի Խաչատրյանի դիպլոմը։ Այն տրվել է 2006 թվականին՝ Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի կողմից։ Դիպլոմի համարը՝ AK 044574, գրանցման համարը՝ 7535, տրվել է 30.04.2006 թ․։ Հեռ․՝ 098 05 07 05

Մեկնաբանություն
X